Rızık Duaları

Yağmur Yağması İçin Okunacak Dualar

Yağmur duası, uzunca zaman yağmurun yağmadığı bölgelerde meydana gelen kuraklık vaktiyle , Yüce Rabbimizden yağmur yağdırmasını istemek amaçlı insanların beraberce toplanıp dua etmeleridir. Yağmur duası yapmak sünnettir. Hz. Muhammed ( sav ) Efendimiz ve halifeleri de yağmur duasında bulunmuştur. Yağmur duasını arka arkaya üç gün müddetle , bölge dışında yağmur duasını yapmak müstehaptır. Müslümanlar, Yağmur duası yapacakları yerde iki rekat namaz kılmalıdır. Burada cemaatle kılınan namaz menduptur. İmam namaz sonrası cemaate konuşma yapar. Burada namaz ve hutbe Hz. Muhammed’in ( sav ) ve Ebu Yusuf’un görüşleri olup, İmam Azam’a göre dua ve istiğfar yağmur duasına yeterli olmaktadır.

Yağmur duasının okunuşu şöyledir:

“Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid-din . Le ilahe illallahu yef’alü me yurid. Allahümme entellahu la ilahe ille entel ganiyyün ve nahnül fugarau enzil aleynel ğayse vec’al me enzelte lene guvveten ve beleğan ilehin.”
“Allahümmel Eskina ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan ammen tabekan. Allahümme! Eskine’l ğayse ve tec’alna mine’l kanitin . Allahümme! İnne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mala neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer’a ve edirre lenaddar’a ve eskina min berekatis sema ve enbit lena min berekatil arz . Allahümme! İnna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles semae Aleyna midraran.

Manası:

“Allah’ım! Bizlere yararlı bolca, her tarafa akan, her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et. Yüce Rabbim! Bize yağmurla su ver. Allah’ım! Bizleri ümitleri boşa çıkan kimselerden eyleme. Kullarda, bölgelerde ve yaratılmış şeylerde öyle darlıklar bulunuyor ki, senden başkasına sunamayız. Allah’ım! Bizler için ekinleri bitir, memeleri sütle doldur, bize göğün bereketinin içinden su gönder, bizlere dünyanın bereketinden yetiştir. Rabbimiz! Biz senden mağfiret istiyoruz . Şüphesiz sen bağışlayan ve affedensin. Bize göklerden bol bol yağmur yağdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close