Faydalı Dualar

Uyumadan Önce Okunacak Dualar

Dinimizce gece yatmadan önce boy abdesti alıp dua okuyarak uyumak Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biridir. Bununla Birlikte Peygamber Efendimiz ( sav ) rivayetlere göre; Fatiha, İhlas, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini uyumadan önce kesinlikle okuduğu bildirilmektedir.
Peygamber Efendimiz ( sav ), Hz. Ali ( ra )’ye emrettiler ki: Yâ Ali! şu 5 şeyi yapmadan yatma!
– Kur’ân-ı kerîmin tamamını okumadan,
– 4000 dirhem sadaka vermeden,
– Kâbe’yi ziyaret etmeden,
– Cennette yerini hazırlamadan,
– Darıldığın biriyle barışmadan.
Hazret-i Ali; “Yâ Resûlallah! Bu ne türlü olur?” diye sorunca , emrettiler ki:
– 3 İhlâs okumak, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek gibidir.
– 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eş değerdir.
– 10 kere; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyaret etmiş gibi sayılırsın.
– 10 defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.
– 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.
Başka bir rivayette ise uyumadan önce şu duayı okumayı tavsiye edilmiştir.

Okunuşu:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.

Anlamı:

Allah’ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı kasten azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşın yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close