Namaz Duaları

Üç Ayların Başında Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz ( sav ), Recep Allah Teâlâ’nın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır, Receb ayının, öbür aylara yönelik fazileti, Kur’an-ı Kerîm’in öbür sözlere olan üstünlüğü gibidir. Şaban ayının öbür aylara nispetle fazileti, benim, öbür peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir, Ramazan’ın öbür aylara yönelik fazileti ise, Allah Teâlâ’nın, mahlûkatı üzerine yüceliği gibidir, buyurmuştur . Allah Resulü, Ramazan ayından başka en çok Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır.
Peygamber Efendimiz, üç aylara girince şu duayı okuduğu ve okunması gerektiği bildirilmiştir.

Okunuşu:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil’iman ve yessir lena bil’kur’an.

Anlamı:

Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bizim hakkımızda mübarek ve bereketli kıl ve bizi Ramazan’a eriştir, iman ile son nefesimizi verdir, Kur’an’ı bize (okumasını ve uygulamasını) kolay kıl.
Bir başka rivayette ise üç aylara girince alimlerimiz şu duanın okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Okunuşu:

Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü’l-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Anlamı:

Hayat sahibi olan , her şeyi yönetip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh mevcut olmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Bizzat nefsine zulmetmiş kulun tevbesi benzeri Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, bizzat nefsi yerine ne ölüme, ne yaşama ve ne de bir daha dirilmeye sahip değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close