Faydalı Dualar

Şans Açma Duası

Şans Açma Duası şansızlıktan kurtulmak için okunan duadır. Şans Açma Duası ‘nı iş hayatınızda başarıya ulaşmak için okuyabilirsiniz. Kendinizi şansız hissettiğiniz zamanlarda bile ” SÜMMES SEBİLA YESSERAHU.’’ diyerek kısa şans duası ‘nı okumanız yeterli olacaktır. Şans duası istenildiği kadar okunabilir. Sadece iş hayatınızda değil bu güzel duayı evlenmekve hayatınızın yoluna girmesi ve para kazanmak için de okunabilir.

Başarı ve para kazanmak için dualar

“Ve atakum min kulli ma se’eltumuh, ve in teuddu ni’metallahi la tuhsuha, innel insan ele zalumun keffar” ( Kuran- ı Kerim 14: 34)

La ilahe illallahü vallahü ekber subhanallahi vel hamdu lillahi ve estağfirullah’ellezi la ilahe Hüvel evvelü vel ahiru vez zahiru vel batınu ve hüve bi külli şey’in alim.

Vellezine cahedu fina le nehdiyennehum subulena ve innallahe le meal muhsinin (Kuran-ı Kerim 26: 69)

Şans duası

Allahümme ya rabbi bi cahi sahıbilvesıleti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina habibike Muhammedinil Mustafa ve rasulikel mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close