Rızık Duaları

Nimet Duaları

Nimet duası Allah’u Teâlâ aracılığıyla kullara verilen her çeşitli nimet amaçlı şükretmek ve Allah’u Teâlâ’dan bu nimetlerin devamına cennette de nail olmayı istemek amaçlı yapılır. Kur’an-ı Kerim’de de kullara Allah’ın nimetlerine şükredilmesi söylenmiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) nimet duası olarak şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir: Allahümme innî esbahtü minke fi ni’metin ve âfiyetin ve setrin, feetimme nimeteke aleyye ve âfiyeteke ve setreke fiddünya vel âhireti.

Manası:

“Bir insan sabahladığı sürede üç kere: “Allah’ım, şu sabaha Senden iştirak eden bir nimet, afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. ( O Halde ) yeryüzünde ve Ahirette de üzerimdeki nimetini, âfiyetini ve günahlarımı örtmeni bitir. “dediği zaman, onu bitirmek de Allah’ın üzerine hak olacaktır. Bunu akşamları da söylerse, yeniden böyle olur .”
Başka bir nimet duası da şu şekildedir. Allâhumme innî eûzü bike min zevalini’metike ve tahavvüli âfiyetike ve fucâeti ni’metike ve cemi’i sahatike

Manası:

Allah’ım, nimetinin eksikliğinden sadece sana sığınırım. Verdiğin sağlık ve afiyetinin değiştirilmesinden sana sığınırım. Kahrının ve azabının beni etkilemesinden sana sığınırım.
Başka bir rivayete göre de; Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin

Anlamı:

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükrederek ve benden razı olacağın ameller yapmamı kısmet et, rahmetinle Salih kullarının arasına beni de kat.
Ya Melik ve Zülcelali Vel İkram esmalarını devamlı okuyan Allah’ın izniyle bütün nimetlere erişmiş olur . Eş-Şekur esmasını devamlı okuyan Allah’ın izniyle şükrünü bitirmiş olur .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close