Şifa Duaları

Kolay Doğum için Okunacak Dualar

Doğum, yerine göre hayatî tehlike arz eden bir ameliyat olabilmektedir . Böylesine ciddî bir olay, tabiki yalnızca mânevi dua ile geçiştirilemez. Öncesinde parasal önlemler alınır, yâni gerekli olan ebeye, doktora gidilir, alâka ve muayenesi sağlanır , Bundan sonra da sıra manevî önleme , yâni duaya gelir .
Doğum yapacak hanımın sağlıklı ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Öncesinde Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:
İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)

Anlamı :

Hakikaten sizin Rabbiniz, altı gün içerisinde gökleri ve yeri oluşturan , sonra arşa istiva eden Allah`tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendisinin emriyle başı eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O`nundur. Alemlerin Rabbi, Allah ne büyüktür. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz kızı Fâtıma validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici biçimde keyifli ve sağlıklı bir doğum olarak tecelli etmiştir, Kutlu nesil Hazret-i Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz böyle dualarla dünyaya gelmişlerdir.
Doğumun rahat geçmesi için , Meryem suresinin 23-26. ayetleri, Abese suresinin 19-20. ayetleri, İnşirah suresi ve İnşikak suresinin ilk 6 ayeti okunması şiddetle tavsiye edilmiştir.
Ayrıca Rabbiyesir vela tuassır Rabbi temim Bil hayr.

Anlamı:

Allah’ım! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır, zikride bol bol okunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close