Namaz Duaları

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Ölümü anımsamak , ölüden ibret almak ve ahireti tahmin etmek amaçlı mezar ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de benzer hallere düşeceğini hatırına getirir. Mefta amaçlı Kur’an-ı kerim okuması, ona dua etmesi gerekir. Bunların meftaya yararı çok olabilir . Kabristana girince, Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! İnna inşaallahü an karibin biküm lahikun.

Yani;

Ey müminler ve müslümanlar diyarının ahalisi, size selâm olsun. İnşaallah, biz de size katılacağız. Allah’tan bize ve size âfiyet dilerim, demek sünnettir.
Daha sonra müslümanlar ellerini açarak Fatiha suresini okur ve tüm yatan müslümanlara hediye eder. Daha Sonra kendi ailesinin kabrine gider. Ayakta, çömelerek ya da oturup, Bakara suresinin başını ve sonunu ( Elif lam mim ile başlayan kısım ve Amenerrasüli ), Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup, ölüye hediye eder. Bireyin bunların tamamını okuması güzeldir ama tamamını okumasa da bazılarını okuyabilir.

Kabir ziyareti sırasında şu dua da okunabilir: Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr. Yağfirullâhu lenâ ve leküm. Entüm selefünâ ve nahnü bil-eseri . Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn. Esselâmu ‘aleyküm dâre kavmin mü’minîn Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn. Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Allâhümmağfir liehli bakî’ıl-ğarkad. Esselâmu ‘aleyküm ehled-diyâri minel-mü’minîne vel-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn. Es’elullâhü lenâ ve lekümül-‘âfiyeh.

Manası:

Ey kabirdekiler ! Allah’ü Teala’nın selamı hepinizin üzerinize olsun. Allah sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Bizler de size katılacağız inşaallah. Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun. Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında dönecektir . İnşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allahım! Burada yatanları affet Ey müminlerin yurdu, size selam olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizler ve sizler amaçlı afiyet dilerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close