Faydalı Dualar

İşlerin Rast Gitmesi İçin Okunacak Dualar

Ne olursa olsun rastgele bir işi başarmak , rahatlıkla üstesinden gelmek ve hayırlı sonuçlanmasını talep etmek için; kesinlikle temiz olunmalı, mümkün ise abdestli durulmalı ve her zaman Allah’ı zikretmeliyiz. Bir rivayette, Peygamber Efendimiz ( sav ), Fatıma annemize: Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi? buyurdu. O dua da şudur: Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin.

Manası:

Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim tüm işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) hiçbir zaman nefsime (nefsimin eline) bırakma.
İşlerin kolaylığı ve açılması amaçlı aşağıdaki âyet-i kerimler 3-5-7-21 veya 41 kez okunur.
Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.

Anlamı:

Rabbimiz!Bize katından bir rahmet ver ve işimizi rast getir. (Kehf sûresi 10)
Rabbişrahli sadri..ve yessirli emri ..
İşlerin Rast Gitmesi İçin Okunacak Dua
Ne olursa olsun rastgele bir işi başarmak , rahatlıkla üstesinden gelmek ve hayırlı sonuçlanmasını talep etmek için; kesinlikle temiz olunmalı, mümkün ise abdestli olmalı ve her zaman Allah’ı zikretmeliyiz. Rivayetin birine göre, Peygamber Efendimiz ( sav ), Fatıma annemize: Sabahladığında ve akşamladığında, sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemeni seni ne engelledi? buyurdu. O dua da şudur: Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin.

Manası:

Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim tüm işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) hiçbir zaman nefsime (nefsimin eline) bırakma.
İşlerin kolaylığı ve açılması amaçlı aşağıdaki âyet-i kerimler 3-5-7-21 veya 41 kez okunur.
Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.

Manası: Rabbimiz!Bize katından bir rahmet ver ve işlerimizi rast getir.

Rabbişrahli sadri..ve yessirli emri ..

Manası:

Rabbim! Göğsümü aç genişlet..Benim işimi rahatlaştır.
Başka bir rivayete göre ise aşağıdaki dua etmek tavsiye edilmiştir.
Sübhanallahi vе bihamdihi sübhanallahil Azim vе bihamdihi еstağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

Manası:

Allahü Teala’yı hamd ilе tеsbih еdеrim. Yüce Allah’ı hamd ilе tеsbih еdеrim. Allahtan beni bağışlamasını dilerim, Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close