Rızık Duaları

Helal Kazanç İçin Okunacak Dualar

Kişinin kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilmesi ve çoluk çocuğunun nafakasını kazanabilmesi için meşrû yoldan çalışıp helâlinden kazanması dinî bir vazifedir . Bu görevi yerine getiren kimse Allah’a ibadet etmiş olur . İşlerimize temiz, abdestli ve doğru olarak yapmak , Allah’a hamt etmek öncelikle yapmamız gerekenlerdir. Yüce Allah, helal kazanç ile ilgili, Kur’ân-ı Kerim’inde bize şu şekilde iyi bir dua öğretiyor:
“Verzüknâ ve ente hayrur-râzikîn.”
“Yüce Rabbim! Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.” (Mâide, 5/114) Bir rivayete göre Hz. Ali’ye (ra), Resûlüllah Efendimiz ( sav ) şu duayı öğretti:

Okunuşu:

“Allâhümme’kfinî bi-helâlike ‘an harâmike, veğninî bi-fadlike ‘ammen sivâke.”

Anlamı:

“Allah’ım! Beni haramlardan koru, helâl rızık nasib ederek, beni senden başkasına muhtaç etme!”
Helal ve bol kazanç için faydalı öbür bir dua ise karınca duası veya bereket duasıdır. Halk içinde okunan tanınmış dualardan birisidir. Kaynaklara baktığımızda Peygamber Efendimiz’den bu şekilde bir duanın gelmedigini görüyoruz. Fakat duanın metnine baktığımızda duada geçen ifadeler ayet ve hadis kaynaklıdır. Bu nedenle bu duanın taşınmasında ya da okunmasında herhangi bir sakıncanın olmadğını söyleyebiliriz.
Sahabelerden helal kazanç ile ilgili, Peygamber Efendimize ( sav ) iştirak eden sualler üzerine onlara şu duayı öğretti. “Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi-fadlike ammen sivake.”

Manasıı:

“Yüce Rabbim! Bana helal rızık kısmet eyle haramlardan koru! Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close