Şifa Duaları

Hacet Duaları

Hacet, çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi amaçlı okunabilecek pek çok dua vardır. Abdullah bin Evfa ( ra )’dan rivayet edildiğine yönelik Peygamber Efendimiz ( sav ) şu şekilde buyurdu: “Kimin Allah’tan bir dileği olursa, yahut insanlardan birinde görülecek bir gereksinimi bulunursa, güzelce abdest alsın. Sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Aziz ve Yüce durumda olan Allah’a şükürler etsin ve Peygamber Efendimize Selatü selam getirsin. Sonra aşağıdaki duayı okusun.

Okunuşu:

Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin . Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.

Anlamı:

Halim ve Kerim durumda olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi durumda olan yanlızca Allah’a mahsustur. Senden rahmetinin icabı durumda olan şeyleri istiyorum . Tekrardan mağfiretinin çeşitlerini, her günahtan selameti ve her iyilikten elde edinmeyi de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir hüzün bende bırakma. Rızana uyumlu durumda olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close