Sıkıntı Duaları

Evladın Hayırlı Olması İçin Okunacak Dualar

Hepimiz hayırlı bir evlat yetiştirmek isteriz. Evlendiğimizde hayırlı bir çocuk dünyaya getirmek için dua ederiz ya da bizim için bu şekilde dua edilir. Peygamber Efendimiz ( sav )’inde belirttiği gibi: ” Anne-Baba duası, Peygamberler duası gibidir.” sözünü esin alarak Allah’a bol bol dua etmeli ve hayırlı evlat istemeliyiz. Yüce Allah Ali İmran Suresi, 38. Ayette de ortaya koyduğu gibi: Rabbi heb lî mil-ledunke zurriyyeten tayyibeten inneke semîudduâ’.

Anlamı:

“Ya Rabbi! Bana bizzat katından bir sürü temiz bir nesil ( çocuk ) bahşet. Kesin ki sen duayı hakkıyla işitensin.” ve
Furkan suresinin 74. Ayetinde ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Rabbenē heb lenē min ezvēcinē vezurriyyētinē gurrate eğyuniv-vec alnē lilmuttegîne imēmē. 

Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi vatandaşlar ) lütfet ve bizi (fenalıktan) sakınanlara kılavuz yap.” ayetlerini bolca zikir haline getirerek Allah’a dua etmeli ve hayırlı evlat dilemeliyiz. Bununla Birlikte hayırlı evlat için Furkan suresindeki şu ayet sure biçiminde tavsiye edilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim
Vellezine yegülüne Rabbena heb lenamin ezvacina ve zurriyyatina gurrate ağyuniv vec’alnalil muttegine imama.

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
Onlar, “Yüce Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara lider eyle” diyenlerdir.” Ayeti de bol bol okunarak, Allah’a dua ve niyaz edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close