Evlilik Duaları

Dargın Eşlerin Barışması İçin Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz ( sav )’in de belirttiği şeklinde kişiler içinde 3 günden fazla küslük helal değildir, hadisine dayanarak eşler içinde aynı şeyler söylenebilir. Dargın eşlerin barışması için ise Enfel Suresinin 63 ayeti 313 kere okunması tavsiye edilmiştir.
Enfel Suresi 63.ayet
Bismillahirrahmanirrahim
Ve ellefe beyne kulübihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulübihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.

Anlamı:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
“Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin (verseydin), onların kalplerin arasını birleştiremezdim. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Aziz’dir, Hakim’dir.” duasının arkasından 100 kez Ya Kadir Ya Allah Ya Rahman Ra Rahiym Ya Kerim okunması tavsiye edilmiştir.
Dargın eşlerden biri içinden Ya Engel esmasını okur ve devam ettirirse eşlerin arası düzelir.
Peygamber efendimiz ( sav ), sahabeler içinde eş ve arkadaşları ile arası bozulanlar için şu duayı öğütlemiştir. Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina.”

Anlamı:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Bizleri ayrılığa düşürme. Aramızı ve toplumsal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi şirk, sövgü ve nifak karanlıklarından kurtar, inanç ve islam aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah’ım Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi her türlü kötülükten ve günahtan koru.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close