Rızık Duaları

Bereket ve Rızık Duaları

Evlerimizin bereketlenmesi, rızkımızın çoğlaması, huzurumuzun yerine gelmesi ve kazancımızın bereketlenmesi için edilmesi gerekli olan dualar vardır. Rızkımızın bereketlenmesi için:
”Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Anlamı:

” Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan adının hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, şayet rızkımız semada ise onu indir . Şayet yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ”
Bu duayı sabah erkenden işyerimizi açarken, akşam kapatırken ya da pazara alış verişe giderken, ücret harcarken paramızın bereketlenmesi, işlerimizin açılması ve kazancımızın çoğalması için okumalıyız.
Peygamber efendimiz ( sav ) işlerimizin açılması ve paramızın bereketlenmesi, helal olan kazancımız çoğalması için iş yerlerimizi açarken Amene’r Resulu duasını okumamızı emretmiştir .
”Bismillahirrahmanirrahim”
Amene’r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ileykel’masir. La yükelllifüllahü nefsen illa vüs’aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna innesina ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil Aleyna isran kema hameltehü ale’lezine min kiblina. Rabbena vela tühammilna ma la takatelena bih. Va’fü anna, vagfir lena, verhamna, ente Mevlana fen’surna ale’l kavmi’l kafirin.

Amene’r-Resulu Meali :

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla;
Peygamber kendine Allah-u Teala aracılığıyla nazil olan Kur’an’a ibadet etti. Mü’minlerin cümlesi de Allah-u Azimüşşan’a, meleklerine kitaplarına ve Peygamberlerine ibadet ettiler ve ibadet hususunda biz Resulleri birbirinden ayırd etmeyiz. Ey Rabbimiz, biz Senden iştirak eden Kur’an’ın ahkamını duyduk, ona icabet ve itaat ettik; mağfiretini isteriz, dönüşümüz fakat Sana’dır dediler. Allah, hiçbir kimseyi gücünün yettiğinin üzerinde bir külfetle yükümlü kılmaz. Herkesin kastettiği her şer de nefsine racidir. Mü’minler: ” Ey Rabbimiz, unutursak, yanlış yaparsak bizi hesaba çekme, Ey Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin zor külfetler (ukubat-ceza )ve belayı bize yükleme, günahlarımızı bağışla ve bizi affet, bize merhamet et; Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et.” Duanın türkçesi ya da arapcası sabahları dükkan açılmadan ve dükkan açıldıktan sonra 3 er kez okunmalıdır. Bu biçimde dükkanınız ve kazancınız bereketlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close