Namaz Duaları

Ayet-el Kursi Duası ve Faziletleri

Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayet-el Kursi duasının okunması çok sevap olan ve hayırlı olan bir duadır.
Bismillahirahmanirahim.
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfeu indeu illa bi’iznih ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm. Vela yü – hitüne bi’şey’im min ilmihi illa bima şae versia kursiyyü hüssemavati velard. Vela yeuduhü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim.

Anlamı:

Rahman ve rahim olan Allah’ın ismiyle tüm varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzuruna şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa tamamını bilir. Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı tüm gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce çok büyüktür.
Ayet-el Kursi Duasının Faziletleri
Ayet-el Kursi okunan haneye cinler ve iblis giremez.
Ayet-el Kursi okuyan bireyin endişesi , stresi azalır.
Ayet-el Kursi okuyan kişi günahlardan uzak durmaya başlar ve şeytanla bir olmaz.
Ayet-el Kursi okuyan birey bunu huy haline getirirse Allah onun geçmiş günahlarını affeder .,
Ayet-el Kursi ayetini peygamberler, sıddıklar ve şehitler bir çok kez okur. Bu ayeti okuyan birey her gün okursa sıddıklar mertebesine erişir.
Ayet-el Kursi 170 kez okunduğunda, okuyan bireyin her şekilde sıkıntısında Allah yardım eder, kederden ve kaygıdan uzak durur, rızkı bollaşır.
Ayet-el Kursi farz namazlarından sonra okunduğunda okuyan kişiye Cennetin 8 kapısı ansızın açılır ve okuyan birey bu kapılardan istediğinden girebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close