Namaz Duaları

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest almaya başlamadan ilkin Allah’a hamd etmek ve şükür ettiğimizi bildirmek için okumamız gereksinim duyulan ilk yakarma:
‘’ Bismillahilazim vel hamdülillahi ala dinil islam. ‘’ duasıdır. Bu duanın anlamı: Allah’ın CC. İsmini zikrederek başlarım. İslam dini suretiyle kıldığı için Allaha Hamdü senalar ederim, şeklindedir.
Abdest almadan ilkin okunması fazlaca sevap olan dualar vardır. Bu duaların okunması sevap olduğu şeklinde alınan abdestin daha hayırlı olmasına vesile olur.
Abdest alınmadan ilkin şu yakarma okunmalıdır: ‘’ Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. Ve ala hidayetir rahman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. ’’
Manası:
“Azamet ve celâl sahibi Allah’ın adiyle başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici. İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”
Peydamber efendimiz ( sav ) abdest almadan ilkin besmele çekmeyen müslümanın abdestinin olmadığını belirtmiş, Abdest almadan ilkin şu duaları okumanın oldukca hayırlı olacağını söylemiştir.
‘’Eşhedü en lâ ilahe illellâhü vahdehû lâ şerike le- hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.’’
Manası:
Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun tek olup şerîki olmadığına şehadet ederim. Muhammed (s.a.v.)’in, O’nun kulu ve rasulü olduğuna da şehadet ederim.”
Peygamber efendimiz (sav ) bu duanın okuyan müslümanın cennetin sekiz kapısınında açılacağını ve msülümanın dilediği kapıdan geçerek cennete girebileceğini müjdelemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close