Dua Etmenin Önemi ve Faziletleri

Dua Nedir, Nasıl Yapılmalıdırdua etmenin önemi nedir

Dua Nedir, Nasıl Yapılmalıdır

Sözlük anlamı ile yakarma “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlama gelir. Dini bir terim olarak yakarma ise, insanoğlunun tüm benliğiyle Allah’a ehemmiyet vererek maddi ve tinsel isteklerini O’na arz etmesi anlama gelir. Temeli, insanoğlunun Allah’a halini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna nazaran yakarış, Allah ile kul içinde bir irtibattır.
Duada daima tazim ve tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Yakarma bununla birlikte ibadet ve zikirdir . Böylelikle duada biri zikir ve saygı, diğeri de talep olmak suretiyle iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hz. Muhammed (sav) Efendimiz “Yakarış ibadetin özüdür.” buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli yakarma olan namaz, yakarma (salat) kelimesiyle ifade edilmiştir . Diğeri bir ayette de, “De ki; duanız olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin.” buyurulmak suretiyle insanoğlunun yalnız Allah’a olan bu yönelişiyle kıymet kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın yalnız Allah’a yöneltilmesi; Allah’tan başkasına, putlara yada kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara yakarış ve yakarma edilmemesi hususu Kur’an’da ısrarla vurgulanmıştır.

Dua Etmenin Önemi Nedir ?

Kavram olarak ‘yakarma’, kulun Allah’a sığınma ve yakarışını, Allah’ın yüceliği karşısında kulun güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve saygı duyguları içinde lütfunu, yardımını ve affını dilemesini ifade eder. İnsan; gereksinim duyan herhangi bir şeyi elde etmeye istekli olmasına karşın ona ulaşmada âciz, kuvvetsiz ve yetersiz bulunduğunu, Rabbinin ise duasını işiteceğini ve isterse ihtiyacını gidereceğini bilir. Zira insan; fâni, sınırı olan, zayıf, arzu ve gereksinimlerle kuşatılmış bir varlık olarak yaratılmıştır. Allah ise; yaratıcıdır, gücü sonsuz, rahmeti geniş ve iyilikleri boldur. “Ey insanoğlu! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Varlıklı ve övülmeye lâyık olan ise yalnızca O’dur.” (Fâtır, 35/15) meâlindeki âyetin de işaret etmiş olduğu benzer biçimde yakarma; insanoğlunun Allah karşısında kendi küçüklüğünün ve çaresizliğinin bilincinde olarak O’ndan bir şeyler istemesidir.

Yakarma ’da aslolan hedef kulun kendi durumunu Allah’a arz etmesi (sunması) olduğuna nazaran; bu, kul ile Allah arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkide kul, kendini yaratan ve rızık veren Rabbine halini arz eder, acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir, hatalarını ve eksikliklerini iletir; bunun karşısında o Yüce Makam’dan yardım, af ve acıma, güç ve destek ister. Bu durum, kulun Allah’a bağlılığı ve teslimiyetidir.1

Yakarış, ibadetin en büyüğüdür. Nitekim hadiste de Peygamber Efendimiz ( sav ): Dua ibadetin tâ kendisidir. yada Yakarış ibadetin özüdür, iliğidir, buyurmaktadır. Bu açıdan dua ederken, sanki namaz kılıyor şeklinde tam bir bağlılık ile kendimizi vererek dua etmeliyiz. Aslına bakarsan şu ayet de bu duruma işaret etmektedir: “Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice yakarma edin.” (A’raf, 7/55)

Dua etmenin Faziletleri Nelerdir

Dua, her insan için bir sığınaktır. Dua, ihtiyacın anahtarıdır. Allah-u Zülcelal, kullarının kendisine dua etmelerini, gereksinimlerini arzetmelerini oldukca sevmektedir. Onun için bir ayet-i kerimede şöyleki buyurmuştur: “Bana dua edin, kabul edeyim.” (Mü’min; 60)

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)’de bir hadis-i şerifte şöyleki buyurmuştur: “Dua, ibadetin iliğidir.” Dua etmenin başlıca faziletleri şunlardır:
– Dua, Allah’tan hidayet ve başarı talebidir. Dua insanı başarıya ulaştırır.
– Rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün bereketlenmesine vesile olur.
– Dua, hazinesi sonsuz, kerem ve ihsanı bolca olan Allah’tan istemektir. O, bir şeye ol diyince olur. Bir isteği yerine getirmekle hazinesi eksilmez.
– Dua edeni Allah’ın rahmeti kuşatır. Allah’ın ihsanı ve yardımı ona yönelir.
– Dua eden, Allah’a itaat etmiş olur. Duayı terk etmek günahtır, Allah’a karşı kibirlenmektir.
– Genişlik ve sıhhat zamanlarında dua etmek darlık ve hastalık zamanlarında yarar verir.
– Allah, kulunun oldukça ve ısrar ile dua etmesini sever.
– Dua hayrı çeker, ziyanı savar.
– Dua eden, duasının yararını ya hayatında ya da öldükten sonrasında muhakkak görür.
10- Her dua, Allah’ın indinde muhafaza edilir, karşılığı ya dünyada ya da Ahirette verilir.
Hz. Peygamber ( sav ) hadis-i şerifte şöyleki buyurmuştur: Allah-u Zülcelal, her gecenin üçte biri kalınca rahmeti ile dünya semasına iner ve şöyleki buyurur: “Mülkün sahibi benim. Dua eden kim ise, onun duasını kabul edeyim. Kim benden bir şey isterse, ona vereyim. Kim benden bağışlanmayı isterse, onu bağışlayayım.” Onun için insan samimi olarak, daima Allah-u Zülcelal’e dua etmeli, gereksinimlerini O’na arz etmelidir.

Close